Two of my staff that I have a crush on. Hehe. Hindi ako nag-picture nyan. Nagulat na lang ako na may picture silang dalawa sa cam ko, magkasama at magkatabi pa. Hahaha.